Om foreningen

Ryslinge Højskole hører til en af de ældste højskoler i Danmark oprettet i 1866. I 2009 udvidedes skoledriften til også at omfatte en efterskole.

Der er plads til 40 højskoleelever på skolens teaterlinje samt 150 efterskoleelever, der fylder huset med liv.

 

Markante forstandere og lærere har gennem tiden været med til at skabe historie i en egn kendt for friskoler, et aktivt politisk liv samt fri- og valgmenigheder.

 

SKOLEKREDSEN har siden 1929 været en væsentlig formidler af kontakten mellem egn og skolen. Det er fortsat skolekredsens opgave at være dette inspirerende bindeled.

 

Som medlem af skolekredsen er DU med til at styrke denne kontakt og dermed bevare dette kulturelle fællesskab mellem skolen og egnen.

 

Du kan blive medlem for minimum 75 kr. pr. familie.

Klik på siden "Bliv medlem!".